Đóng

Sự phân bố màu của bột đá Calcium Carbonate

13/08/2018 Bột đá tráng phủ

Sự phân bố màu của bột đá Calcium Carbonate

Bột đá Calcium Carbonate có ảnh hưởng lớn tới chất lượng màu sắc của các sản phẩm màu như nhựa và sơn. Ngoài độ trắng và độ sáng, thì còn có các yếu tố khác có ảnh hưởng không nhỏ, đó là chỉ số a* và b* của bột đá.

Distribution of color
Thông thường, chỉ số a* sẽ là lý tưởng nhất khi có giá trị âm và càng tiệm cận 0 thì càng tốt (nghiêng về trục Green). Còn chỉ số b* có thể có giá trị âm, hoặc dương. Kết hợp 2 chỉ số này, nếu giá trị nằm bên bán cầu trái (trục Green) thì sản phẩm làm ra sẽ có chất lượng màu tốt nhất và ngược lại.

Whiteness and brightness test result

Trên phiếu đo kết quả độ trắng, độ sáng thì chỉ số a* và b* cũng được thể hiện rõ ràng.
Với kết quả 150 mẫu phân tích trong 5 tháng liên tiếp, Stone Base Việt Nam đã lập đồ thị thể hiện chỉ số a* và b*, trong đó a* dao động từ -0.28 tới 0 và b* dao động từ -0.17 tới 0.43. Điều này có nghĩa là, bột đá của Stone Base cho chất lượng rất tối để sản xuất các sản phẩm có màu sắc như nhựa và sơn.

Distribution chart
Bột đá tráng phủ  Liên quan

Để thuận tiện, Quý khách có thể thảo luận qua các công cụ chat sau đây