Hạt nhựa màu trắng (White Masterbatch)

Tính năng: Hạt nhựa mầu trắng White Masterbatch là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa, nó có tác dụng  tạo…

28/07/2018