Đóng
FILLER

Chất độn nhựa PE

Chất độn nhựa PE là thành phần được sử dụng thường xuyên trong sản xuất các sản phẩm nhựa. Đây là các nguyên liệu phụ…

28/12/2018

hat-don-co3

Chất độn nhựa PP

Chất độn nhựa PP là thành phần được sử dụng thường xuyên trong sản xuất các sản phẩm nhựa. Đây là các nguyên liệu phụ…

28/12/2018

FILLER

Chất độn nhựa HIPS

Chất độn nhựa HIPS là thành phần được sử dụng thường xuyên trong sản xuất các sản phẩm nhựa. Đây là các nguyên liệu phụ…

13/01/2018

FILLER

Chất độn nhựa HDPE

Chất độn nhựa HDPE là thành phần được sử dụng thường xuyên trong sản xuất các sản phẩm nhựa. Đây là các nguyên liệu phụ…

03/01/2018

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay