Đóng
hat-don-mau

Hạt nhựa màu đen (Black Masterbatch)

Tính năng: Bên cạnh việc mang lại giải pháp tối ưu trong việc tạo màu sắc và tiết kiệm chi phí sản xuất cho sản phẩm nhựa,…

28/07/2018

Để thuận tiện, Quý khách có thể thảo luận qua các công cụ chat sau đây