Đóng
CaCO3 powder 11

Bột đá tráng phủ

Stone Base cung ứng một lượng lớn Bột đá tráng phủ –  Coated Calcium Carbonate Powder (CaCO3) ra ngoài thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn…

13/08/2018

bot-da-caco3-899

Bột đá CACO3

Ngành nghề sản xuất chủ yếu của Công Ty STONE BASE là chế biến sản phẩm Calcium Carbonate (CACO3), bao gồm các loại bột nặng…

28/07/2018

Để thuận tiện, Quý khách có thể thảo luận qua các công cụ chat sau đây