Đóng

Các ứng dụng của Masterbatch màu đen trong sản phẩm nhựa

13/08/2018 Hạt độn đen, Ứng dụng

Masterbatch đen được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm nhựa công nghiệp, như ép, ép đùn, thổi nhựa, bản vẽ, ống, hạt và chế biến. Trong cuộc sống, nó được dùng rộng rãi trong ép phun các bộ phận nhựa của ô tô, ống nhựa đùn, màng phim nông nghiệp và sản xuất vật liệu vải địa kỹ thuật.

Vai trò của masterbatch đen là tạo màu cho sản phẩm nhựa. Trong các sản phẩm nhựa, masterbatch đen có hai vai trò chính, là giúp sắc tố màu đồng đều hơn và duy trì sự ổn định hóa học của các sắc tố.

sản phẩm filler đen

Đầu tiên, masterbatch đen giúp cho việc phân phối màu sắc trong sản phẩm đồng đều hơn. Masterbatch đen được thêm vào quá trình sản xuất sản phẩm làm cho sắc tố được tinh chế, qua đó cải thiện tính đồng nhất của việc phân phối màu sắc trong sản phẩm. Nếu chọn được đúng loại masterbatch màu và kiểu vật phẩm, sau khi được nung và nóng chảy, các hạt màu sẽ được phân tán đều về các phần của sản phẩm.

Thứ hai, masterbatch đen có thể duy trì sự ổn định hóa học của sắc tố một cách hiệu quả. Trong quá trình lưu trữ và sử dụng trực tiếp, sắc tố chắc chắn sẽ tiếp xúc với không khí. Trong trường hợp này, hiện tượng hấp thụ nước và quá trình oxy hóa của sắc tố chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nếu được sản xuất với masterbatch màu, sản phẩm có một thành phần nhựa để làm nhựa nền, và sắc tố cũng được tách ra từ không khí trong quá trình sử dụng và lưu trữ, do đó đảm bảo chất lượng của sắc tố trong việc lưu trữ lâu dài.

Tác động của masterbatch đen trong các ứng dụng sản phẩm nhựa là gì?

Masterbatch đen có khả năng tương thích tốt với các sản phẩm nhựa, do đó, masterbatch đen có thể ở lại trong sản phẩm trong một thời gian dài và phát huy công dụng chính của nó. Tuy nhiên, nếu masterbatch đen vượt quá phạm vi tương thích, nó sẽ có tác động tiêu cực đến sản phẩm nhựa. Ví dụ, khi một lượng lớn chất độn được sử dụng, độ nhớt của hệ thống sẽ tăng lên, quá trình đúc sẽ khó khăn, và các tính chất cơ học sẽ giảm. Khi lượng chất chống cháy lớn, các tính chất cơ học của vật liệu sẽ giảm đáng kể; việc bổ sung chất phụ trợ lỏng sẽ làm giảm sức kháng nhiệt của vật liệu; hầu hết các chất phụ gia gây ra sự giảm đáng kể độ trong suốt của nhựa trong suốt hoặc mất hoàn toàn độ trong suốt.

Trong việc sử dụng masterbatch đen trong các sản phẩm nhựa, cũng cần lưu ý rằng một số chất phụ gia có tác dụng kép hoặc nhiều tác dụng, chẳng hạn như carbon đen không chỉ là tác nhân tạo màu mà còn cả che chắn ánh sáng và chống oxy hóa; chất dẻo không chỉ làm mềm sản phẩm, hơn nữa, nó có thể làm giảm nhiệt độ bổ sung và cải thiện tính lỏng khi nóng chảy, và một số cũng có tác dụng hỗ trợ đốt cháy; một số chất ổn định xà phòng kim loại là dầu nhờn. Đối với các chất phụ gia này, công thức nên được xem xét cùng nhau, pha trộn hoặc đơn giản hóa.

Hạt độn đen  Liên quan

Để thuận tiện, Quý khách có thể thảo luận qua các công cụ chat sau đây