Đóng

FILLER MASTERBATCH

15/04/2018 Sản phẩm

Chất độn phụ gia ngành nhựa (Filler masterbatch) hay còn gọi Taical là hợp chất phụ gốc calcium carbonate (CaCO3) hay còn gọi là Bột đá được sử dụng trong ngành công nghiệp nhựa để thay đổi thuộc tính khác nhau của nhựa nền hoặc nhựa polyme.

Sản phẩm  Liên quan

Để thuận tiện, Quý khách có thể thảo luận qua các công cụ chat sau đây