Phương pháp thổi màng

  Model: Nguyên liệu thích hợp: Túi nilon được sản xuất từ hạt nhựa, tùy theo từng loại hạt nhựa khác nhau sau khi thổi…

27/07/2018