Đóng
CaCO3 powder 11

Bột đá tráng phủ

Stone Base cung ứng một lượng lớn Bột đá tráng phủ –  Coated Calcium Carbonate Powder (CaCO3) ra ngoài thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn…

13/08/2018

FILLER

Chất độn nhựa HIPS

Chất độn nhựa HIPS là thành phần được sử dụng thường xuyên trong sản xuất các sản phẩm nhựa. Đây là các nguyên liệu phụ…

13/08/2018

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay